โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2020

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

👨‍💼 การสร้าง Experimental Learning
.
การเรียนรู้ความหมายด้วยการให้ผู้เรียนทดลองพบกับประสบการณ์นั้นโดยตรง ผ่านเครื่องมือหรือกิจกรรมบางอย่าง สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความ เข้าใจ มากกว่าแค่เพียง รับรู้ เปิด ประสบการณ์ภายใน มากกว่าแค่เพียงเห็น ประสบการณ์ภายนอก

อ่านบทความ : https://www.entraining.net/article/การสร้าง-Experimental-Learning/
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด